Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Taniec

Kilka ważnych informacji - LKA Taniec (prezentacje powiatowe):

- przegląd zaczynamy o godz. 10:00, 27.05.2024 r. w sali widowiskowej ŚDK, 

- od godz. 8:30 startują próby na scenie - max. próba jeden raz układu tanecznego na zespół, 

- wykonawcy spoza Gminy Świebodzin proszę pamiętać o zgodach RODO, 

- kolejność występów.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Taniec

WYNIKI:

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Taniec

etap: Gmina Świebodzin

20.05.2024 r.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Piosenka

WYNIKI:

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Piosenka

etap: Gmina Świebodzin

13.05.2024 r.

 

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Recytacja, plakat ogólny

WYNIKI:

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Recytacja

etap: Gmina Świebodzin

22.04.2024 r.