WYNIKI:

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Taniec

etap: Gmina Świebodzin

20.05.2024 r.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu LKA - Taniec dla Gminy Świebodzin.

 

Po zaprezentowaniu się 14 podmiotów wykonawczych Rada Artystyczna postanowiła nadać tytuł LAUREATA (nominować do prezentacji powiatowych) następujących wykonawców:

 

I kategoria wiekowa – klasy I - III szkoły podstawowej:

 • Dziecięcy Teatr Ruchu - Pracownia Artystyczna Kulturka.

 • Kumamy - Studio Tańca algoRYTM.

 

II kategoria wiekowa – klasy IV - VI szkoły podstawowej:

 • Dziecięcy Teatr Ruchu - Pracownia Artystyczna Kulturka.

 • Young Banda - Studio Tańca algoRYTM.

 

III kategoria wiekowa – klasy VII - VIII szkoły podstawowej:

 • Solo Dance – Tyci Balet Anna Tyc.

 • Algorytm - Studio Tańca algoRYTM.

 • Impuls - JJ Studio Julita Juzyszyn.

 

IV kategoria wiekowa - szkoły ponadpodstawowe (wykonawcy do 21. r.ż.)

 • Młodzieżowy Teatr Ruchu - Pracownia Artystyczna Kulturka.

 • Wave - JJ Studio Julita Juzyszyn.

 

 

Rada Artystyczna postanowiła także WYRÓŻNIĆ (bez nominacji do prezentacji powiatowych) następujących wykonawców:

 • Arabesque – Tyci Balet Anna Tyc – I kat.

 • Mini Kids – JJ Studio Julita Juzyszyn – I kat.

 • Na Luziku – JJ Studio Julita Juzyszyn – I kat.

 • Crazy Kids – JJ Studio Julita Juzyszyn – II kat.

 

UWAGA !!! Ważna informacja:

 • Konkurs na etapie powiatowym (dla Powiatu Świebodzińskiego) odbędzie się 27 maja 2024 r. w Świebodzińskim Domu Kultury.

 • Laureaci z Gminy Świebodzin nie muszą zgłaszać się ponownie do etapu powiatowego (mamy Wasze dane i zgody RODO).

 

Dziękujemy wszystkim tancerzom i choreografom za piękne występy !