Harmonogram zajęć 2023 / 2024

Lubuskie Święto Plonów

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Zostaliśmy grantobiorcą

Z ogromną radością informujemy, że udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury wysokości 178 700 zł, w ramach programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury".