Świebodziński Dom Kultury jest otwarty na inicjatywy i przedsięwzięcia osób dorosłych, obecnie przy ŚDK działa pięć sekcji zrzeszających osoby w wieku 18 – 60 lat. 

sesja taneczna

Sekcja Taneczna „30+” – jest to jedna z młodszych sekcji w ŚDK, jednak prężnie rozwijająca się! Uczestniczki czynią ogromne postępy a ich niezwykle energiczne występy niejednokrotnie stają się atrakcją podczas świebodzińskich imprez.

grupa plastyczna

Grupa Plastyczna – grupa ciesząca się sporymi sukcesami, czynnie uczestnicząca w wielu wystawach na terenie miasta i województwa.

sekcja historyczna

Sekcja Historyczna – sekcja zajmująca się zagadnieniami związanymi z historią miasta i okolic a także pamięcią o bohaterach II Wojny Światowej zamieszkujących okolice Świebodzina. Jej sztandarowym osiągnięciem jest coroczny, czynny i aktywny udział w organizacji „Tygodnia Patriotycznego” oraz organizacja konferencji popularnonaukowej o militarnym dziedzictwie Świebodzina i okolic.

klasyki Świebodzin

Sekcja Miłośników Zabytkowej Motoryzacji „Klasyki Świebodzin” – to sekcja zrzeszająca miłośników zabytkowych dwóch i czterech kółek. Kilkunastu członków swoją pracę wykonuje głównie w garażach. Efektem ich pracy jest wiele uratowanych od zapomnienia pojazdów nadal poruszających się po drogach. Wspólnym przedsięwzięciem członków sekcji są Świebodzińskie Spotkania Klasyków organizowane corocznie od 2014 roku a także udział w „Tygodniu Patriotycznym” i WOŚP.

sekcja krótkofalowców

Sekcja Krótkofalowców SP3PLD – sekcja zrzesza miłośników amatorskiego krótkofalarstwa, działalność uczestników owocuje licznymi dyplomami, certyfikatami oraz osiągnięciami nawet na arenie międzynarodowej.

Stow pamięci Cz Niemena

Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena – stowarzyszenie działające przy Świebodzińskim Domu Kultury zrzesza miłośników twórczości Czesława Niemena. Owocem ich pracy są liczne koncerty i wydarzenia kulturalne związane z muzyką tego artysty.

miłośnicy Wilna

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 

Joga i medytacja

Tai Chi