logo LKA

Etap I powiatowy odbędzie się w dniu 24.05.2021 w Świebodzińskim Domu Kultury – więcej informacji wkrótce.

LKA teatr pierwsza strona regulaminu

Pobierz regulamin

Wypełnij deklarację uczestnictwa

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – opiekun
Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia