logo LKA
Lka recytacja regulamin

Etap gminny odbędzie się w formie przesłuchań w dniu 29.04.2021 w Świebodzińskim Domu Kultury – więcej informacji w regulaminie.

Pobierz regulamin

Wypełnij deklarację uczestnictwa

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – opiekun
Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia