logo LKA

Uwaga: konkurs odbędzie się na etapach powiatowym i wojewódzkim, nie przewidziano etapu gminnego.

Etap I powiatowy odbędzie się w formie przesłuchań w dniu 22.05.2021 w Świebodzińskim Domu Kultury.


LKA instrumentaliści pierwsza strona regulaminu

Pobierz regulamin

Wypełnij deklarację uczestnictwa

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – opiekun
Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia
Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba dorosła