OFERTA PRACY

Dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista d/s obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych (oświetleniowiec)

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę - 1 etat (umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

- miejsce wykonywania pracy: Świebodziński Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin

 

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- mile widziane uprawnienia do 1 kV, (gwarantujemy szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień

do 1 kV)

- samodzielność a także umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

- dyspozycyjność,

- znajomość obsługi komputera,

- dobry stan zdrowia(w tym brak stwierdzonych dysfunkcji wzroku i zaburzeń słuchu)

 

Obowiązki:

- obsługa sprzętu oświetleniowego podczas prób i imprez realizowanych w siedzibie ŚDK

i poza jego siedzibą oraz imprez obcych (gwarantujemy szkolenie w zakresie obsługi

sprzętu oświetleniowego),

- Przygotowanie i realizacja świateł scenicznych w czasie prób spektakli oraz imprez obcych,

- współpraca z akustykiem podczas realizacji imprez,

- współudział w organizowaniu i realizacji wydarzeń i prac związanych z funkcjonowaniem placówki

 

Oferujemy:

- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy za wysługę lat)

- realizację ciekawych, samodzielnych zadań,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

- list motywacyjny,

- podpisana klauzula informacyjna

 

W dokumentach proszę zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z [przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We(RODO).

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Świebodzińskiego Domu Kultury lub przesłanie na adres:

Świebodziński Dom Kultury

Ul. Piłsudskiego 39/41

66-200 Świebodzin

 

 

Termin składania dokumentów: do 27.04.2023 r., do godz. 16:00.  

 

skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.